2008 januárjától 2012 októberéig a Vám- és Pénzügyőrség, majd annak jogutódjaként működő 

                               Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjaként végeztem környezetvédelmi termékdíj, 

                    valamint népegészségügyi termékadó (csipszadó) bevallásával, befizetésével, visszaigénylésével, 

                               ellenőrzésével kapcsolatos, továbbá méltányossági (fizetéskönnyítés, elengedés, részletfizetés) 

                               és jogorvoslati eljárással összefüggő feladatokat. Munkám során számos esetben tapasztaltam,  

                               hogy az ezen adónemekhez tartozó adminisztráció, a nyilvántartás vezetése, a bevallások évről-évre

                               változó nyomtatványon történő elkészítése, a termékdíjköteles termékek változásának nyomon 

                               követése mekkora terhet ró az érintett gazdálkodói körre.


                               2012 novemberétől a fenti, környezetvédelmi termékdíjjal és népegészségügyi termékadóval

                               kapcsolatos tevékenységet a testületet otthagyva, „civilként” folytatom.

                               Célom, hogy a vámhatóságnál szerzett szakmai tapasztalattal segítsem a termékdíjjal

                               érintett gazdálkodókat a törvény által előírt termékdíj-kötelezességeük teljesítésében.

 

                               Megköszönve bizalmát                Aranyi Kata Ilona

                          Granav Adó Kft.

                        ügyvezető igazgató